Ελληνικά

Τι είναι το GNU;

gnu-cap-hat-cow-clip-artΤο GNU είναι ένα παρόμοιο με Unix λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό—σέβεται την ελευθερία σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε βασισμένες σε Linux εκδόσεις του GNU οι οποίες είναι εντελώς ελεύθερο λογισμικό.

Το Έργο GNU δημιουργήθηκε το 1984 για να αναπτύξει το σύστημα GNU. Το όνομα “GNU” είναι ένα αναδρομικό ακρωνύμιο του “GNU’s Not Unix!”· προφέρεται γκνού, ως μία συλλαβή χωρίς ήχο φωνήεντος ανάμεσα στο γκ και το ν.

Ένα παρόμοιο με το Unix λειτουργικό σύστημα είναι μία συλλογή λογισμικού εφαρμογών, βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης, συν ένα πρόγραμμα για να κατανέμει πόρους και να μιλά στο υλικό, γνωστό ως πυρήνας. More

FacebookTwitterGoogle+PinterestPrintEmail

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

linux_gnu_freedomΤο “Ελεύθερο Λογισμικό” είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε την αρχή αυτή θα πρέπει να σκέφτεστε το “ελεύθερο (free)” όπως το “ελεύθερος λόγος (free speech)” και όχι όπως το “δωρεάν μπύρα (free beer)”.

Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα παροχής στους χρήστες της ελευθερίας να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και βελτιώνουν το λογισμικό. Πιο επακριβώς, αναφέρεται σε τέσσερα είδη ελευθερίας για τους χρήστες του λογισμικού:

Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).

Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού και της προσαρμογής του στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό. More

FacebookTwitterGoogle+PinterestPrintEmail

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

federico-garcia-lorca

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αν πεθάνω
άσε το μπαλκόνι ανοιχτό
Τρώει πορτοκάλια το παιδί
– απ’ το μπαλκόνι μου το βλέπω
Θερίζει ο θεριστής τα στάχυα
– απ’το μπαλκόνι τον ακούω.
Αν πεθάνω
άσε το μπαλκόνι ανοιχτό

……………………………………….

FacebookTwitterGoogle+PinterestPrintEmail